Priests » Fr. Palackal James

Fr. Palackal James
Current Parish: Dibiyapur, Auraiya St. Joseph's