Fourth Sunday of Epiphany

Sunday January 27,2019
 Author Source  
 Fr. Aljo Kuttikadan, Diocese of Palghat sundaypulpit Read
 Fr Geevarghese Kaithavana sundaypulpit Read
 Fr Sebastian Thobiyas sundaypulpit Read
 Dr Jacob Chanikkuzhi sundaypulpit Read